reactjs

reactjs

React website and its localizations

Member Since 7 years ago

Everywhere

Experience Points
0
follower
Lessons Completed
0
follow
Best Reply Awards
85
repos
Sep
17
9 hours ago
Activity icon
issue

hiimnhan issue comment reactjs/vi.reactjs.org

hiimnhan
hiimnhan

translate HOC

hiimnhan
hiimnhan

@zustin-lu nhờ bạn kiểm tra lại giùm mình nhé :)

started
started time in 11 minutes ago
Activity icon
fork

Toushif forked reactjs/server-components-demo

⚡ Demo app of React Server Components.
Toushif MIT License Updated
fork time in 23 minutes ago
started
started time in 23 minutes ago
started
started time in 44 minutes ago
started
started time in 56 minutes ago
Activity icon
fork

Sundayyy forked reactjs/vi.reactjs.org

⚡ (Work in progress) React documentation website in Vietnamese
Sundayyy Creative Commons Attribution 4.0 International Updated
fork time in 1 hour ago
started
started time in 1 hour ago
started
started time in 2 hours ago
Activity icon
issue

zenbones issue reactjs/reactjs.org

zenbones
zenbones

Adding ref with React.cloneElement() fails on class component with functional component error

In a class component with all class component children...

constructor(props) {
  super(props);

  this.myref = React.createRef();
}

render() {

  return (
    {React.cloneElement(this.props.children[0], {ref: myref})}
  );
}

...fails with Warning: Function components cannot be given refs. Attempts to access this ref will fail. Did you mean to use React.forwardRef()?

I get that React.cloneElement() is probably returning a functional wrapper that's confusing React, but given the power of this.props.children, what is the proper way to dynamically add refs? All of the actual children are class components if that matters.

started
started time in 2 hours ago
started
started time in 2 hours ago
pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

@hiimnhan Xin cảm ơn tác giả rất nhiều vì sự đóng góp của bạn cho cộng đồng, mình chỉ còn 2 góp ý nhỏ nữa thôi ạ

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

một pattern được sinh ra nhơ bác ❤️

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Convention dịch là quy ước nó đúng hơn á bác, bác sửa các quy tắt khác tương tự giúp mình nha

pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Cảm ơn tác giả, mình chỉ còn 2 góp ý nhỏ nữa thôi ạ

pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Cảm ơn tác giả, mình chỉ còn 2 góp ý nhỏ nữa thôi ạ

Activity icon
issue

hiimnhan issue comment reactjs/vi.reactjs.org

hiimnhan
hiimnhan

translate HOC

hiimnhan
hiimnhan

@zustin-lu review lại giùm mình một lần nữa nha. Topic này khá dài và nhiều từ chuyên ngành nên mình gặp khó khăn trong việc dịch. Cảm ơn bạn.

open pull request

hiimnhan wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

hiimnhan
hiimnhan

translate HOC

hiimnhan
hiimnhan

Mình nghĩ là sẽ thay đổi đề mục luôn cho dễ nhìn

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Định nghĩa một static method (hàm tĩnh)

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Mình nghĩ nên giữ nguyên keyword pattern vì nó là term key cho người học có thể tự research sau này

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Nếu bạn thêm 1 ref vào một element --> Nếu bạn thêm một ref vào một element được wrap --> được bao bọc

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

được wrap bởi --> được bao bọc bởi hàm tĩnh --> static methods