zustin-lu

zustin-lu

Do something great!

Member Since 1 year ago

NVG Technology, Ho Chi Minh, Viet Nam

Experience Points
0
follower
Lessons Completed
2
follow
Lessons Completed
4
stars
Best Reply Awards
2
repos

8 contributions in the last year

Pinned
Activity
Sep
17
2 months ago
open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

từ nguồn bên ngoài có vẻ dễ hiểu hơn ấy bác

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Mình thấy Với pattern tương tự nó đúng nghĩa hơn ấy bác

Sep
15
2 months ago
open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

Translate invalid-hook-call-warning

zustin-lu
zustin-lu

Chữ đaay bị sai kìa bác 😗

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

Translate invalid-hook-call-warning

zustin-lu
zustin-lu

Mình nghỉ đối với người mới học họ chưa hiểu phần thân là gì đâu á, mình gợi ý dùng bên trong code của function component

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

Translate invalid-hook-call-warning

zustin-lu
zustin-lu

Mình gợi ý chỉnh sửa như sau: Đừng gọi hooks bên trong các hàm được dùng trong useMemo, useReducer, hoặc useEffect.

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

Translate invalid-hook-call-warning

zustin-lu
zustin-lu

Mình nghỉ Có lẽ bạn ở đây vì bạn đang gặp một số thông báo lỗi dưới đây: nó dễ đọc hơn xíu á

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

Translate invalid-hook-call-warning

zustin-lu
zustin-lu

Có thể bạn đang dùng ... có vẻ ok hơn bác hỉ 😄

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

Translate invalid-hook-call-warning

zustin-lu
zustin-lu

đang xuất một có vẻ hơi khó hiểu á bác. React đang render (tạo Html) trong một function component bác thấy sao 🤔

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

feat: translate docs Reconciliation page

Translate: docs Reconciliation page File: content/docs/reconciliation.md

zustin-lu
zustin-lu

I recommend to update some point for more readable and easy for understanding with Vietnamese users: cung cấp một API khai báo... ---> cung cấp một API tự động xác định những nơi bị thay đổi sau những lần cập nhật nhưng có thể không rõ ràng điều này được thực hiện như thế nào... --> nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách React xác định những thay đổi trong DOM như thế nào. Bài viết này sẽ giải thích cách React sử dụng thuật toán "diffing" để đưa ra quyết định cập nhật components của bạn một cách có kiểm soát và đảm bảo hiệu năng (performance) của ứng dụng

pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

feat: translate docs Reconciliation page

Translate: docs Reconciliation page File: content/docs/reconciliation.md

pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

feat: translate docs Reconciliation page

Translate: docs Reconciliation page File: content/docs/reconciliation.md

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

feat: translate docs Reconciliation page

Translate: docs Reconciliation page File: content/docs/reconciliation.md

zustin-lu
zustin-lu

I think you could extend the explanation of legacy such as: legacy (đã lỗi thời) for example

Next